Main menu

Općina se nalazi u Sjeveroistočnoj Bosni

Geografski položaj

Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Površina opcine je 118 km², a dužina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sapna se pominje još u Srednjem vijeku

Historija

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Općinsko vijeće. Općina Sapna je nastala podjelom općine Zvornik na dva dijela: na općinu Zvornik u RS i općinu Sapna u FBiH

Voda, čist zrak i očuvan okoliš su obilježje ovog prostora

Priroda

Reljef Reljef općine je tipično brdsko – planinski sa rijetkim ravničarskim predjelima a cijelo područje ima karakteristične nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu.

Komparativne prednosti općine

Potencijali i mogućnosti

Identifikovane snage kao potencijali razvoja ►Geografski položaj►Radno aktivno stanovništvo (15-64) oko 70%►Prirodni resursi - sirovinska baza, pitka voda►Tradicionalni

Novosti

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

Novosti

Počele pripreme za izradu Akcionog plana za djecu
U cilju izrade Akcionog plana za djecu 2018.-2020. godine, direktorica Udruženja „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“ Mirsada Bajramović danas je posjetila općinu Sapna gdje je općinskog nače...
Raketa sa Lanjišta će biti izložena u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida
Predstavnici Udruženja „Centar za post-komfliktnu pravdu“ Sarajevo danas su posjetili općinu Sapna gdje su sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem potpisali Sporazum o predaji ostataka r...
Održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća
Općinsko vijeće Sapna jučer je održalo svoju 8. redovnu sjednicu. Vjećnici su usvojili Odluku o izvršenju Budžeta za period 01.01. - 30.09.2017. godine, te Nacrt Budžeta za 2018. godinu i Nacr...
Održana Osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna
U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, danas je održana Osnivačka skupština Dobrobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna. Prisutni su jednoglasno usvojili Odluku o osnivanju, Poslovnik o radu S...

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla


    
Radio Glas Drine       Područna škola Vitinica
 

Info desk

Sve informacije vezane za vaše zahtjeve možete dobiti na Info desku Općine Sapna. Na Info desku ćete dobiti detaljna uputstva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.

Kontakti


INFO telefoni:

+387 35 599 530

+387 35 599 555

e-mail:

info@opcinasapna.ba

Vrijeme

Cloudy

4°C

Sapna

Cloudy