Main menu

Predškolsko obrazovanje
Na području općine Sapna trenutno nije formirana niti radi ijedna ustanova predškolskog vaspitno - obrazovnog karaktera.

Osnovno obrazovanje
Na području općine Sapna postoji jedna osnovna škola koja ima sjedište u Sapni a uključuje i šest područnih škola. Osnovna škola u Sapni nosi naziv Javna ustanova OŠ „Sapna“. Područne škole se nalaze u naseljima Međeđa, Nezuk, Gornja Sapna, Vitinica, Goduš i Rastošnica. U ovoj školi vaspitno - obrazovni proces odvija se po sistemu osmogodišnjeg i devetogodišnjeg obrazovanja. U centralnoj školi i PŠ „Vitinica“ trenutno nastavu pohađaju učenici od prvog do osmog razreda osmogodišnjeg obrazovanja dok se prema devetogodišnjem planu rada pristupilo od 2005. godine. U ostalim područnim školama nastava se izvodi sa učenicima od prvog do četvrtog razreda.

Vaspitno - obrazovni proces u ovoj javnoj ustanovi odvija se u okviru sljedećih aktivnosti: - Izvođenje redovne nastave za učenike, - Izvođenje dopunske nastave za učenike, - Izvođenje dodatne nastave za nadarene učenike, - Rad u okviru slobodnih aktivnosti, - Rad sa djecom sa posebnim potrebama inkluzivne nastave.

Školski prostor JU OŠ „Sapna“ raspolaže sa centralnom devetorazrednom školom i šest područnih škola, od kojih je pet petororazrednih a područna škola u Vitinici je devetorazredna. Radovi na područnoj školi u Vitinici su završeni 2005. godine pa se nastava počela izvoditi već u septembru 2005 godine, čime su uveliko popravljeni uvjeti za rad. Ostali školski objekti su u dobrom stanju, a osim škole u Vitinici, sagrađen je i novi školski objekat za potrebe područne škole u Nezuku. Zagrijavanje prostorija zimi se u centralnoj školi, područnim školama u Vitinici, Gornjoj Sapni, Međeđi i Godušu vrši pomoću centralnog grijanja iz vlastitih kotlovnica. Područna škola u Rastošnici se zagrijava pomoću peći na čvrsto gorivo. Popravljanju uslova za rad, naročito onih higijenskih, doprinijelo je i asfaltiranje školskih dvorišta i sportskih poligona centralne škole i područnih škola u Godušu, Vitinici i Međeđi. Samo centralna škola posjeduje fiskulturnu salu dok je u prvoj fazi izgradnja sale u Vitinici.

Škola jedva da zadovoljava potrebe u osnovnom školskom namještaju za trenutni broj učenika (klupe, stolice). Kabineti za izvođenje nastave iz hemije, fizike i biologije nemaju ni minimalne količine nastavnih sredstava predviđenih nastavnim planom i programom. Sportska sala nije dovoljno opremljena sportskim rekvizitima i spravama.

Škola ne raspolaže neophodnim nastavnim sredstvima. Sa svoje strane i u sklopu raspoloživih mogućnosti škola će izvršiti izvjesna izdvajanja u cilju nabave ovih sredstava, a naročito za opremanje školske biblioteke obaveznim lektirama.

Srednjoškolsko obrazovanje
JU Mješovita srednja škola Sapna je osnovana 16. 8. 2003. godine. Verifikovana je za obrazovanje učenika za sljedeća tehničko - stručna zvanja i zanimanja: - Mašinska tehnička škola (stručno zvanje: Mašinski tehničar, Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje); - Poljoprivredna tehnička škola (stručno zvanje: Poljoprivredni tehničar općeg smijera); - Ekonomska škola (stručno zvanje: Poslovni tehničar, Poslovno-pravni tehničar); - Mašinska stručna škola (zanimanja: Plinski i vodoinstalater, Instalater centralnog grijanja - Bravar); - Trgovinska stručna škola (zanimanje: Trgovac, Prodavač). Unazad nekoliko školskih godina u okviru ove ustanove se učenici obrazuju u gimnazijskom odjeljenju ali i za zanimanje keramičara.

Škola radi u vlastitoj zgradi koja se nalazi u ulici 206. Viteške brigade bb u Sapni, raspolaže sa dovoljnim brojem učionica za nesmetano izvođenje stručnoteorijske nastave ali nema vlastitu fiskulturnu salu, te nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvodi na školskom igralištu koje se koristi i za izvođene nastave u Osnovnoj školi „Sapna“. Praktična nastava u MSŠ Sapna se u Poljoprivrednoj školi izvodi na parcelama u Sapni, Godušu i Križevićima, u Mašinskoj stručnoj školi se izvodi u radionici unutar škole, a za Trgovinsku školu praktična se nastava izvodi u prodajnim objektima u Sapni. Za učenike Poljoprivredne škole organizira se i ferijalna praktična nastava.

Visokoškolsko obrazovanje
Na području općine Sapna ne postoje ustanove za više i visoko obrazovanje. Zainteresirani ovu vrstu obrazovanja stiču upisom na fakultete Univerziteta u Bosni i Hercegovini ili van države. Sa ovih prostora je i nekoliko studenata univerziteta van granica naše zemlje, posebice u Beču. Preciznih statističkih podataka nema, ali se na osnovu pretpostavke može kazati da studije sa naše općine pohađa između 90 i 100 studenata.


Kultura

Nosilac kulturnih aktivnosti na području općine je BZK „Preporod“ - Općinsko društvo Sapna, koje egzistira od 1997. godine i u skladu sa skromnim finansijskim mogućnostima a u saradnji sa Općinom Sapna i Medžlisom IZ Zvornik - Sapna organizuje tokom godine po nekoliko kulturnih javnih manifestacija, uglavnom u povodu obilježavanja značajnih datuma, državnih i vjerskih praznika. Promocije knjiga, gostovanja književnika i pjesnika uglavnom se organizuju u JU OŠ „Sapna“, JU MSŠ „Sapna“ i prostorijama Općine. Organizovanje likovnih i drugih izložbi je otežano zbog nedostatka adekvatnog izložbenog prostora, pa su te izložbe veoma rijetke.

Od 2008. godine postoji i kulturno-umjetničko društvo Merak koje je u međuvremenu ostvarilo iznimne rezultate i nastupe a jedan od najznačajnijih doprinosa njegovanju kutlure i tradicije Bošnjaka su dali organiziranjem Festivala folklora. Kroz KUD Merak su prodefilovale desetine i stotine mladih ljudi koji su kroz narodne igre, hor i orkestar skupili brojne nagrade na nastupima, a nastupali su i u Austriji i Turskoj.

Treba istaći kako na području općine Sapna ne postoje Dom kulture, gradska ili narodna biblioteka, nema kulturno - umjetničkih društava za čime postoji potreba. Zbog nedostatka adekvatnog prostora kulturne javne manifestacije se održavaju na otvorenom, tako da njihova uspješnost zavisi i od vremenskih prilika. U nekim mjesnim zajednicama postoje društveni objekti koji se između ostalog mogu koristiti i za potrebe različitih kulturnih aktivnosti. U Sapni je izgrađen i opremljen objekat za potrebe javne gradske biblioteke ali se koristi u druge svrhe obzirom da ta institucija još uvijek nije formirana.