Main menu

Identifikovane snage kao potencijali razvoja

►Geografski položaj
►Radno aktivno stanovništvo (15-64) oko 70%
►Prirodni resursi - sirovinska baza, pitka voda
►Tradicionalni način življenja
►Značajan broj zaposlenih u inostranstvu
►Komunikacijska povezanost MZ sa sjedištem općine i općine sa Kantonom
►Riješene osnovne infrastrukturne potrebe
►Riješeno osnovno i srednje obrazovanje, blizina visokoškolskih institucija
►Postojanje institucija zdravstvenog i socijalnog osiguranja
►Nepostojanje velikih industrijskih sistema
►Organizovana administrativna jedinica
►Ekološki zdrava sredina

Mogućnosti

Uspostava privrednih i turističkih zona
►Korištenje resursa zaposlenih građana iz inostranstva
►Razvoj drvno - prerađivačke industrije i industrije za proizvodnju građevinskih materijala
►Razvoj voćarstva, sakupljanja šumskog voća i ljekovitog bilja i industrije za preradu voća,
►Razvoj stočarstva (mini farme)
►Organiziranje javnog prevoza na nivou općine
►Izrada prostornog, urbanističkog i regulacionog plana
►Informatičko umrežavanje institucija unutar općine
►Regulacija riječnog korita u dužini oko 4 km
►Gasifikacija i toplifikacija općine Sapna
►Prekvalifikacija radnika
►Izgradnja kulturno - sportskih objekata i institucija
►Podizanje dijagnostike u zdravstvenoj zaštiti na viši nivo
►Edukacija stanovništva u oblasti zaštite zdravlja i ostvarivanje prava
►Uspostava Agencije za razvoj općine Sapna
►Uspostava standarda i kvaliteta u oblasti javne uprave (ISO 9001)

Strateški ciljevi

Strateški ciljevi su putokaz za ostvarenje definisane vizije razvoja Općine Sapna.
Identifikovano je sedam strateških ciljeva:
1. Općina Sapna ekološki zdrava sredina,
2. Nastavak privrednog razvoja na općini Sapna,
3. Savremena, moderna infrastruktura u općini Sapna,
4. Općina Sapna planski uređena općina,
5. Prepoznatljivi kulturni, sportski i obrazovni sadržaji i institucije,
6. Socijalna i zdravstvena zaštita u skladu sa standardima i potrebama građana općine Sapna,
7. Općina Sapna moderna i otvorena lokalna uprava, partnerski odnosi sa vladinim i nevladinim organizacijama na prostoru općine Sapna.

Strateški ciljevi su izvedeni iz strateških prioriteta i njima su definisane mjere kao most između strateških i operativnih dijelova strateškog dokumenta. Projekti su kratkoročni alati za provođenje mjera. Radi sveobuhvatnog planiranja i zahvatanja svih segmenata života i problema na prostoru općine Sapna obuhvaćeni su i projekti u inicijalnoj fazi koji će služiti radi usmjeravanja ka ostvarenju Vizije općine Sapna.

Lista predloženih projekata su odgovor na najznačajnije probleme ili područja intervencija. U realizaciji projekata je, pored finansijskih sredstava, potrebno i jačanje lokalne uprave, partnerstvo sa vladinim i nevladinim organizacijama, uključivanje građana , stvaranje poduzetničkog duha i razvoj lokalnog patriotizma.