Main menu

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine općina Sapna koja je do 1998. godine bila u sastavu općine Zvornik, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, imala je 13 500 stanovnika, a od toga je 10 145 ili 75,15 % Bošnjaka, 15 ili 0,11 % Hrvata, 3 198 ili 23,96 % Srba, 44 ili 0,33 % Jugoslovena i 98 ili 0,73 % Ostalih. Gustina naseljenosti je iznosila 114,4 stanovnika na km².

U općini Sapna, prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja, trenutno živi 14 296 stanovnika a gustina naseljenosti iznosi 121 stanovnik po km². Stanovništo živi u 61 naselju, a to su: Andelići, Baljkovica, Bešici, Biberovići, Brđaci, Brzak, Čairi, Čaklovica, Debeljak, Dekici, Donji Zaseok, Donji Zavid, Durakovići, Džakić, Fatići, Gaj, Gavrići, Goduš, Gornji Nezuk, Gornji Zavid, Grabovice, Gradina, Han, Kobilići, Kolonija, Kosa, Kovačevići, Kraljevići, Krstac, Laze, Lipak, Mahmutovići, Marnici, Maura, Muhamedbegovići, Nezuk, Novo Naselje, Obršine, Plan, Prelovina, Ramići, Riječani, Rizvanovići, Romani, Rožanj, Sapna, Sandići, Sarići, Savići, Selimovići, Skakovica, Svrake, Šarci, Tijanići, Tomići, Vasiljevići, Vrla Strana, Vukmiri, Zaseok, Zecovi i Žuje. Najveći broj stanovnika živi u pretežno ruralnim dok veoma mali broj živi u urbanim naseljima.

U ukupnom broju stanovnika, radno aktivno stanovništvo čini preko 69,56 % što predstavlja dobru osnovu u ponudi radne snage.

Trenutno je prisutan ne uravnotežen demografski razvoj, iseljavanje stanovništva iz ekonomskih razloga, kao i slab povratak raseljenih lica. Preko 95 % stanovništva živi na selu uz veliki procenat učešća izdržavanog stanovništva, a nizak procenat zaposlenosti, zbog ne postojanja niti jednog većeg privrednog subjekta. Karakteristike terena, obzirom da se gotovo kompletna teritorija općine nalazi na obroncima planine Majevice, je takva da je razvoj poljoprivrede moguć samo u pojedinim granama, prije svih voćarstvo i stočarstvo, dok je agrar ne rentabilan i uglavnom se proizvodnja svodi na adovoljavanje vlastitih potreba, a ne proizvodi se za tržište.

 

Mjesne zajednice

Baljkovica
Donji Zaseok
Goduš
Kobilići
Kovačevići
Kraljevići
Međeđa
Nezuk
Rastošnica
Sapna
Skakovica
Zaseok
Vitinica
Žuje-Šarci