Main menu

Općina se nalazi u Sjeveroistočnoj Bosni

Geografski položaj

Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Površina opcine je 118 km², a dužina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sapna se pominje još u Srednjem vijeku

Historija

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Općinsko vijeće. Općina Sapna je nastala podjelom općine Zvornik na dva dijela: na općinu Zvornik u RS i općinu Sapna u FBiH

Voda, čist zrak i očuvan okoliš su obilježje ovog prostora

Priroda

Reljef Reljef općine je tipično brdsko – planinski sa rijetkim ravničarskim predjelima a cijelo područje ima karakteristične nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu.

Komparativne prednosti općine

Potencijali i mogućnosti

Identifikovane snage kao potencijali razvoja ►Geografski položaj►Radno aktivno stanovništvo (15-64) oko 70%►Prirodni resursi - sirovinska baza, pitka voda►Tradicionalni

Novosti

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

Novosti

Počeli radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Kobilići - Međeđa
Ovih dana počeli su radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Sapna – Međeđa, dionica puta od Kobilića do Ravnih gora. U prvoj fazi vrši se sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela pu...
Počeli radovi na rekonstrukciji preostalog dijela regionalnog puta Priboj - Sapna
Danas su počeli radovi na rekonstrukciji preostalog dijela regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna čija dužina iznosi nešto veše od 3,5 kilometra, te izgradnji mosta preko rijeke Janje sa pristup...
Radovi na rekonstrukciji vodozahvata „Orlovski potok“
Na prostoru općine Sapna u toku je realizacija drugog od tri odobrena IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) koji djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumar...
Počeli radovi na uređenju i utopljavanju objekta MSŠ Sapna
Radovi na realizacija projekta uređenja i utopljavanja objekta Mješovite srednje škole Sapna, koji je menadžment ove javne ustanove kandidovao prema Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona, po...

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla


    
Radio Glas Drine       Područna škola Vitinica
 

Info desk

Sve informacije vezane za vaše zahtjeve možete dobiti na Info desku Općine Sapna. Na Info desku ćete dobiti detaljna uputstva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.

Kontakti


INFO telefoni:

+387 35 599 530

+387 35 599 555

e-mail:

info@opcinasapna.ba

Vrijeme

Mostly Sunny

8°C

Sapna

Mostly Sunny