Main menu

Općina se nalazi u Sjeveroistočnoj Bosni

Geografski položaj

Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Površina opcine je 118 km², a dužina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sapna se pominje još u Srednjem vijeku

Historija

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Općinsko vijeće. Općina Sapna je nastala podjelom općine Zvornik na dva dijela: na općinu Zvornik u RS i općinu Sapna u FBiH

Voda, čist zrak i očuvan okoliš su obilježje ovog prostora

Priroda

Reljef Reljef općine je tipično brdsko – planinski sa rijetkim ravničarskim predjelima a cijelo područje ima karakteristične nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu.

Komparativne prednosti općine

Potencijali i mogućnosti

Identifikovane snage kao potencijali razvoja ►Geografski položaj►Radno aktivno stanovništvo (15-64) oko 70%►Prirodni resursi - sirovinska baza, pitka voda►Tradicionalni

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

Novosti

Općini Sapna za projekte odobreno 41.443,51 KM
Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku kojom se općini Sapna odobrava 27.563,91 KM za sufinansiranje izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora MZ Međeđa u naseljima Nov...
Uskoro rekonstrukcija puta kroz Selimoviće
U okviru aktivnosti na rekonstrukciji dijela lokalnog puta u Selimovićima, dana 06.12.2016. godine općinski načelnik Zudin Mahmutović i direktorica firme Finiš d.o.o Živinice Ćama Gušić potpi...
Potpisan ugovor o reviziji projekta regulacije Sapne
Nakon okončanja postupka javne nabavke, općinski načelnik Zudin Mahmutović i direktor JP Spreča Suad Hasanović potpisali su Ugovor o pružanju usluga revizije Glavnog projekta regulacije rijeke...
Usvojen Nacrt Budžeta i upućen u javnu raspravu
Općinsko vijeće Sapna je na sjednici održanoj 24.11.2016. godine usvojilo Nacrt Budžeta općine Sapna za 2017. godinu u iznosu od 2 556 283,50 KM i isti zaključkom uputilo u javnu raspravu. Javna...

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla


    
Radio Glas Drine       Područna škola Vitinica
 

Info desk

Sve informacije vezane za vaše zahtjeve možete dobiti na Info desku Općine Sapna. Na Info desku ćete dobiti detaljna uputstva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.

Kontakti


INFO telefoni:

+387 35 599 530

+387 35 599 555

e-mail:

info@opcinasapna.ba

Vrijeme

Sunny

-2°C

Sapna

Sunny