Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik

Broj: 01-40-811/2020
Datum: 15.07.2020. godine


Na web stranicu:www.opcinasapna.ba


I n f o r m a c i j a
o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci


U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da općina Sapna ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci radova u predmetu „Interventna sanacija klizišta u naselju Kraljevići, općina Sapna“.

Tenderska dokumentacija za navedenu nabavku učinit će se dostupnom svakim radnim danom putem elektronske pošte, e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 17.07.2020. godine.

Dodatne informacije:
Kako se radi o javnoj nabavci za izvođenje hitnih radova, a koji su usljed nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvođenje pregovarački postupak će se voditi sa (jednim) ponuđačem.


Dostavljeno:
1. Na web stranicu općine Sapna i
2. a/a

                                                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                 Zudin Mahmutović