Main menu

Zudin Mahmutović rođen je 26. augusta 1971. godine u Vitinici, općina Zvornik, a stalno je nastanjen u Vitinici, općina Sapna. Srednju Elektro-tehničku školu završio je u Zvorniku. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli stekao je zvanje nastavnika razredne nastave, a nešto kasnije i zvanje profesora razredne nastave, dok je na Edukacijskom fakultetu u Travniku stekao je zvanje bachelor razredne nastave.Radno iskustvo sticao je u JU OŠ Sapna obavljajući poslove nastavnika razredne nastave, pomoćnika direktora i poslove direktora škole, te u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona gdje je obavljao dužnost ministra, kao i u Vladi Tuzlanskog kantona u svojstvu savjetnika premijera.
Bio je član Patriotske lige i pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, te predsjednik Organizacije demobilisanih boraca općine Sapna, kao i član Predsjedništva Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i član Skupštine Saveza demobilisanih boraca Bosne i Hercegovine.
Dobitnik je općinskog priznanja „Plaketa sa zlatnim grbom općine Sapna“. Član je Stranke demokratske akcije od njenog osnivanja, gdje je obavljao razne dužnosti, a trenutno je potpredsjednik Općinskog izvršnog odbora i član Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona. Na lokalnim izborima održanim u oktobru 2016. godine, kao kandidat Stranke demokratske akcije, izabran je na poziciju načelnika općine Sapna, osvojivši 3 342 glasa ili 57,53 %.