Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga u predmetu „Izrada Glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog kolektora u MZ Žuje - Šarci“, kao i Odluku o izboru ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.