Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke goriva za službene automobile općine Sapna u 2018. godini, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.