Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga „Vršenje nadzora na projektu sanacije i rekonstrukcije vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš", kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, možete pogledati i preuzeti OVDJE.