Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke u postupku „Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ostalog kompjuterskog materijala za potrebe Općine Sapna u 2018. godini“, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, možete pogledati i preuzeti OVDJE.