Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke u predmetu „lzrada elaborata eksproprijacije lokalnog puta Sapna - Vitinica, dionica Kruškovac - Džakić", kao i Odluku o poništenju postupka javne nabavke, možete pogledati i preuzeti OVDJE.