Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova na projektu „Sanacija klizišta u naselju Nezuk, MZ Nezuk - I faza“, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, možete pogledati i preuzeti OVDJE.