Main menu

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja, obavještava ratne vojne invalide i demobilisane borce koji su u nadležnosti ove Službe, da je Ministarstvo za boračka pitanja TK nakon održanog sastanka sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, JU Službom za zapošljavanje TK i Ministarstvom zdravstva TK naložilo svim službama da ovom Ministarstvu dostavi spiskove svih korisnika prava na premiju zdravstvenog osiguranja koji su pravo na premiju ostvarili u prošloj godini, a mlađi su od 65 godina, zbog čega se do daljneg obustavlja podjela premija zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu za ove dvije kategorije.
Uputstvo za dalje postupanje Ministarstvo će službama dostaviti nakon pribavljanja i dostavljanja kompletiranih spiskova od strane JU Služba za zapošljavanje TK nakon čega će Služba nastaviti sa podjelom premija zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu za ove dvije kategorije, a o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.
Raspodjela premija zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu za članove porodica šehida/poginulih boraca se nastavlja prema ranije utvrđenom rasporedu, odnosno ponedjeljkom i utorkom u terminu od 8 - 13 h.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona 035/599-548.