Main menu

Tokom proteklih godina, u proljetnim mjesecima, registrovano je povećanje broja požara na otvorenom. Njveći broj ovih požara izazvan je nepažnjom i neodgovornim ponašanjem prilikom obavljanja poljoprivrednih radova ili izleta u prirodi.
U vezi s tim upozoravaju se građani općine Sapna da se ne služe vatrom prilikom čišćenja obradivih površina od korova, otpada, nepokošene trave, te da je zabranjeno loženje vatre u blizini šuma, stambenih objekata, naselja, vodova dalekovoda, skladišta i drugih objekata .
Posebno upozoravamo roditelje da sva sredstva koja nepažnjom mogu izazvati požar: upaljači, šibice, boce pod pritiskom i ostala sredstva drže van domašaja djece, te da budu oprezni prilikom upotrebe uređaja koji koriste električnu energiju, plin i slično kako u stanu, vikendici, tako i na izletu, odnosno lovu i ribolovu.
Podsjećamo građane da su, ako usljed spaljivanja nastane požar koji bi imao za posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, predviđene sankcije koje podrazumijevaju kazne zatvora i novčane kazne.
Ukoliko i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji nije moguće kontrolisati ili ukoliko se uoči požar, odmah o tome obavjestiti:
- Službu civilne zaštite Općine Sapna na brojeve telefona 121 i 035-599-537
- Policijsku stanicu Sapna na brojeve telefona 122 i 035-597-013.