Main menu

Ministarstvo za boračka pitanja TK-a utvrdilo je i objavilo konačne rang liste kandidata učenika i studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija.