Main menu

Bosna i Hercegovina,
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Služba civilne zaštite

Broj: 06-44-978-1/18
Sapna, 06.06.2018. godina

 

Predmet: Obavještenje o obustavi saobraćaja

Obavještavaju se građani da je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK donjelo Rješenje o privremenoj potpunoj obustavi saobraćaja na djelu Regionalne ceste Kalesija- Sapna, dionica od raskrsnice za Jajiće do raskrsnice za Grabovice za dan 07.06.2018. godine (četvrtak) u periodu od 1200 do 1400 časova, a radi uništavanja kasetne municije od strane Deminerske organizacije Oružanih snaga BiH.
U navedenom periodu saobraćaj će se odvijati postojećim alternativnim saobraćajnim pravcima:
- Sapna - Grabovice - Mramorovi (raskrsnica za Jajiće) putnička motorna vozila i
- Sapna - Kobilići - Mramorovi (raskrsnica za Jajiće) sva motorna vozila.

  

Dostaviti;
-Web stranica Općine                                                                                                                                 POMOĆNIK NAČELNIKA
-a/a                                                                                                                                                                     Hamid Omerović