Main menu

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Sapna, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Sapna i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u


JAVNOJ RASPRAVI
o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava
koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidran ispred općine Sapna


1. Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Sapna-Međeđa

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacije lokalng puta u općini Sapna, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja sanacije puta u općini Sapna dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

- Općina Sapna, Ul. 206. viteške brigade bb, 75411 Sapna, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: www.opcinasapna.ba
- Pripadajuće MZ-e
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Sapna i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 04. juli 2018.