Main menu

Općinska izborna komisija Sapna na sjednici održanoj 10.09.2018. godine donijela je Plan obuke predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 082A Sapna.