Main menu

Općinska izborna komisija Sapna objavila je Spisak birača iz Izborne jedinice 082A Sapna koji su upisani da glasaju putem pošte.