Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Služba za privredu, budžet i finansije
Broj: 04-14-1461/2018
Datum: 07.11.2018. godine

 

Predmet: Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta općine Sapna za 2019.
godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu.

 

Na osnovu zaključaka Općinskog vijeća Sapna o Nacrtu Budžeta općine Sapna za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu donijetih na sjednici koja je održana 06.11.2018.godine, pozivamo sve zainteresovane građane, javne ustanove, organizacije, mjesne zajednice, političke partije da dostave pismene prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta općine Sapna za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, najkasnije do 06.12.2018.godine.

Usmena javna rasprava će se održati 06.12.2018. godine sa početkom u 9:00 u sali za sjednice općine Sapna.

Nacrt Budžeta općine Sapna za 2019. godnu kao i nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu možete pogledati i preuzeti na zvaničnoj web stranici općine Sapna, www.opcinasapna.ba.

Prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta možete poslati elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili poštom na adresu Služba za privredu, budžet i finansije općine Sapna, ul. 206. viteške brigade bb, 75411 Sapna.

 

Dostavljeno:
1. Na www.opcinasapna.ba
2. Radio „Glas Drine“ Sapna
3. Oglasna tabla općine Sapna                                                                                                                           POMOĆNIKA NAČELNIKA
4. A/a                                                                                                                                                                    dr sci. Nusret Hamidović