Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik

Sapna, 17.12.2018. godine

 

PREDMET: Obavijest – poziv

Načelnik općine Sapna, Zudin Mahmutović, s ciljem uspostave što bolje komunikacije i saradnje, te jacanja veza sa dijasporom, poziva sve Sapnjake koji žive i rade širom svijeta da prisustvuju sastanku i druženju koje će biti organizovano 28. decembra 2018. godine, u 13,00 sati u prostorijama općine Sapna.
"Dragi Sapnjaci u dijaspori, koristimo ovu priliku da Vam uputimo izraze dubokog poštovanja i zahvalnosti za dosadašnju veliku i nesebičnu pomoć građanima, organizacijama i institucijama općine Sapna, naročito u teškim ratnim i poratnim vremenima, te da izrazim čast i zadovoljstvo da budete naši gosti i kroz druženje date prijedloge, mišljenja i sugestije za unapređenje poslovnog i društvenog ambijenta i života na području naše općine".


                                                                                                                                                                                                 Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                                Zudin Mahmutović