Main menu

OPĆINA SAPNA
Organizacioni odbor za manifestaciju Dani odbrane Sapne
 
raspisuje
 
 K O N K U R S
za najbolje literarne radove za učenike osnovne i srednje škole
 
U povodu manifestacije Dani odbrane Sapne Organizacioni odbor raspisuje literarni konkurs za učenike osnovne i srednje škole na temu:
 
Istina je naše najjače oružje
(sa akcentom na pričama vezanim za odbrambeno-oslobodilački rat)
 
Za najuspješnije radove obezbijeđene su novčane nagrade:
 
  1. mjesto – 50 KM
  2. mjesto – 30 KM
  3. mjesto – 20 KM
 
Napisane radove učenici će dostavljati nastavnicima i profesorima bosanskog jezika i književnosti koji će u školama u kojima rade odabrati po tri najbolja rada (za prvo, drugo i treće mjesto), a rezultate (i radove u elektronskoj formi) će dostaviti kontakt osobi u Organizacionom odboru, profesoru Muniru Kahrimanoviću, najkasnije do utorka, 7. maja 2019. godine.
Radovi moraju biti u printanoj formi (font: Times New Roman; veličina fonta: 12; prored: 1; margina 2,5 cm) i ne smiju biti duži od 1 (jedne) stranice. 
Najbolji literarni radovi iz osnovne i srednje škole bit će pročitani na centralnoj manifestaciji, koja je planirana u petak, 10. maja 2019. godine u 11 sati.
 
                                                                                                                                                                      Organizacioni odbor manifestacije
                                                                                                                                                                               Dani odbrane Sapne