Main menu

Prema prognozama hidrometeorološkog zavoda BiH, u period od 12.05. do 16.05.2019. godine, na području sjeverne Bosne i Hercegovine očekuju se velike kišne padavine. U navedenom periodu se očekuje da će pasti više od 100 mm, lokalno je i moguće i više. Imajući u vidu da je prethodnom periodu preovladavalo kišovito vrijeme, zemljište je već natopljeno, pa se mogu očekivati velike količine površinskih voda, a naraočito porast nivoa svih potoka, rječica i rijeka, što će za posljedicu imati plavljenje velikih površina zemljišta, uz mogućnost plavljenja stambenih, poslovnih, pomoćnih i drugih objekata. Osim poplava, obilne kišne padivine mogu prouzrokovati pojavu klizišta.
Kako bi se navedene i druge opasnosti umanjile preporučujemo građanima da na vrijeme preduzmu mjere lične i uzajamne zaštite i spašavanja.
Ukoliko građani i pravna lica primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, odmah o tome obavijestiti:
- Službu civilne zaštite Općine Sapna na brojeve telefona 121 ili 035-599-537
- Policijsku stanicu Sapna na brojeve telefona 122 ili 035-597-013.