Main menu

«Local Youth Office» Lokalno-Regionalno-Globalno

 Nevladina organizacija IPAK – MLADOST GRADI BUDIĆNOST sa partnerima OKC Banj LUKA, Grad Tuzla, Opštine: Zvornik, Kalesija i Sapna realizira Projekat:

 «Local Youth Offie/Lokalni ured za mlade » s ciljem  jačanja:

kapaciteta mladih, za mobilnost,

učešća u procesima donošenja odluka putem osnivanja multietničke saradnje i prijateljstva, izgradnje mira i povjerenja,

te uspostavljanje platforme za mlade.

Poznate evropske prakse saradnje i mobilnosti mladih u EU, prinicipom supidijariteta zaživjet će projektom uz partnersku saradnju...

Uspješno završena faza pripreme i stvaranje uvjeta za razvoj i primjenu evropskih dobrih praksi usmjerenih na povećanje:

  • Mobilnosti mladih
  • Aktivizma mladih
  • Učešća u donošenju odluka
  • Platforme za interkulturalni dijalog

Projektne aktivnosti «Local Youth Office», UHO IPAK-Mladost gradi budućnost intenziviraju se u pravcu osnivanja «Local Youth Office». Primjenom demokratskog principa želimo obezbijediti učešće i drugih stake holdera pored NGO-a, omladinskih organizacija, bijeća mladih i neformalne grupe, predstavnike omladinske politike da se uključe u osnivanje i rad  «Local Youth Office», prepoznatljivog koncepta za mlade.

«Local Youth Offie/Lokalni ured za mlade » doprinosu ukupnom cilju projekta

"Divided Past - Joint Future""Podijeljena prošlost - zajednička budućnost" koji

provodi konzorcij od 18 partnera 7 zemalja korisnica programa IPA plus Slovenija, Hrvatska, Austrija i Nizozemska.

Civilno društvo je kao glavni politički akter u miru i pomirenju, poziva na prijedloge socijalnih inovacija koje nastaju na lokalnoj razini kao što su:

inovacija i društvena inovacija, kao i nove ideje koje istovremeno zadovoljavaju društvene potrebe i stvaraju nove društvene odnose, kao što je “Local Youth Office”, IPAK-Tuzla.

IPAK- Mladost gradi budućnost je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja dugi niz godina pokreće i vodi aktivno sudjelovanje mladih građana u procesu društvenih promjena, aktivan član civilnog društva BiH sa značajnim iskustvom u organiziranju i zastupanju interesa mladih ljudi na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou kao i u kontekstu Evropske unije. IPAK-Mladost gradi budućnost, u okviru svojih omladinskih prostora u saradnji sa partnerima, institucijama i nevladinim organizacijama razvija programe za kreiranje bolje, sretnije, humanije budućnosti mladih, građanki/na BiH.

IPAK- Mladost gradi budućnost, OKC kroz zajednički projekat, lokalne institucije kroz

“Local Youth Office” rade na jačanju kapaciteta mladih, za mobilnost, multietničku saradnju, razvoj  prijateljstva, izgradnje mira i povjerenja te uspostavljanju platforme za mlade u 2018/19.

Mi, mladi činimo Evropu, a ne Evropa nas!

IPAK-TEAM