Main menu

Obavještavaju se STUDENTI sa područja općine Sapna koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja TK za akademsku 2018.2019. godinu da će o terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendija za akademsku 2018./2019 godinu, biti naknadno obaviješteni putem sredstava informisanja i web stranice Vlade i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
UČENICI koji imaju prebivalište/boravište na području općine Sapna i koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku 2018./2019. godinu, ugovore će potpisati u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja općine Sapna, počev od 6.6.2019. godine, do 21.06.2019. godine.
UČENIK KOJI DO 21.6.2019. GODINE NE POTPIŠE UGOVOR, SMATRA SE DA JE ODUSTAO OD STIPENDIJE.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Info pultu općine Sapna ili putem telefona broj 035/599-530, kontakt osoba Mehdija Rahmanović.