Main menu

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije da je Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja općine Sapna dana 8.7.2019. godine, a na osnovu Odluke Ministarstva za boračka pitanja TK, objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini na području Tuzlanskog kantona u općini Sapna. 
Oglas je otvoren do 23.7.2019. godine, a istaknut je na Oglasnoj ploči općine Sapna i na zvaničnoj stranici www.opcinasapna.ba. Sve dodatne informacije i obrasci mogu se dobiti na Info pultu u Centru za pružanje usluga općine Sapna ili putem telefona broj 035/599-548“.