Main menu

Obavještavaju se građani općine Sapna da će se u Petak, 20.09.2019. godine u vremenu od 12 do 15 časova vršiti uništavanje pronađene kasetne municije u mjesnoj zajednici Kraljevići na lokaciji „Cerik“. Uništavanje kasetne municije vršit će tim Oružanih snaga BiH.
Upozoravaju se građani da je zabranjeno kretanje u širem lokalitetu „Cerika“ za vrijeme izvođenja radova na uništavanju kasetne municije.