Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik

Sapna, 13.12.2019. godine

 

PREDMET: Obavijest – poziv

Načelnik općine Sapna, Zudin Mahmutović, s ciljem uspostave što bolje komunikacije i saradnje, te jačanja veza sa dijasporom, poziva sve Sapnjake koji žive i rade širom svijeta da prisustvuju sastanku i druženju koje će biti organizovano 27. decembra 2019. godine, u 14,00 sati u prostorijama općine Sapna.
Dragi Sapnjaci u dijaspori, koristimo ovu priliku da Vam uputimo izraze dubokog poštovanja i zahvalnosti za dosadašnju veliku i nesebičnu pomoć građanima, organizacijama i institucijama općine Sapna, naročito u teškim ratnim i poratnim vremenima, te da izrazim čast i zadovoljstvo da budete naši gosti i kroz druženje date prijedloge, mišljenja i sugestije za unapređenje poslovnog i društvenog ambijenta i života na području naše općine.

Općinski načelnik
Zudin Mahmutović