Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Krizni štab za prevenciju širenja
koronavirusa (Covid 19) na području općine Sapna


Krizni štab za prevenciju širenja koronavirusa (COVID- 19) na području općine Sapna, na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.3.2020.godine, a u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja eventualne pojave i širenja koronavirusa (COVID-19), na sjednici održanoj dana 16.3.2020.godine, donio je sljedeću


NAREDBU

1.Prema naredbi Federalnog Ministarstva zdravstva, sve osobe koje su u posljednjih 7-10 dana doputovale ili će u narednom periodu doputovati iz inostranstva (neovisno o državi iz koje dolaze), dužne su se javiti telefonskim putem u Dom zdravlja Sapna ( 035/597-100) i ostati u kućnoj izolaciji 14 dana i za to vrijeme ne smiju napuštati mjesto boravka. Rok za izvršenje: ODMAH

2. Odlažu se sve aktivnosti planirane u sklopu obilježavanja Dana Općine Sapna. Rok za izvršenje: ODMAH

3. Nalaže se svim prevoznicima koji vrše međunarodni prevoz putnika da svakodnevno Domu zdravlja Sapna i Policijskoj stanici Sapna dostavljaju spiskove putnika koji su njihovim prevoznim sredstvima doputovali iz inostranstva na teritorij općine Sapna. Rok za izvršenje: ODMAH

4. Zabranjuje se rad pijace u Sapni do daljnjeg. Rok za izvršenje: ODMAH

5. Ograničava se broj prisutnih na vjenčanjima isključivo na bračne partnere i svjedoke. Vjenčanje će se održati pod uslovom da niko od bračnih partnera i svjedoka nije doputovao iz inostranstva u prethodnih 10 dana. Rok za izvršenje: ODMAH

6. U Centru za pružanje usluga građanima općine Sapna (Šalter sala) mogu istovremeno biti najviše 4 stranke, s tim što na jednom šalteru može biti samo jedna stranka u isto vrijeme. Rok za izvršenje: ODMAH

Broj: 01-33-383-1/20                                                                                                                                                         Predsjednik kriznog štaba
Sapna, 16.3.2020. godine                                                                                                                                                         Ismet Omerović

Vrijeme u Sapni

Cloudy

6.11°C

Sapna