Main menu

OBAVJEŠTAVAVAJU SE GRAĐANI DA SE OD 18.03.2020. GODINE I DALJE OBUSTAVLJA PODJELA PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, IZDAVANJE UVJERENJA I SLIČNO, ODNOSNO OBUSTAVLJA SE PRUŽANJE SVIH USLUGA U OPĆINI SAPNA KOJE NISU HITNOG KARAKTERA. 

PRUŽANJE USLUGA U ŠALTER SALI OPĆINE SAPNA VRŠIT ĆE ISKLJUČIVO OD PONEDJELJKA DO PETKA U VREMENU OD 8 DO 12 SATI I TO SAMO ZA USLUGE HITNOG KARAKTERA, A STRANKA KOJA ZAHTIJEVA PRUŽANJE USLUGE MORA DOKAZATI HITNOST POSTUPANJA.

MOLIMO GRAĐANE ZA STRPLJENJE I RAZUMIJEVANJE I POZIVAMO IH DA SE U SVEMU PRIDRŽAVAJU NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA.

Vrijeme u Sapni

Scattered Showers

13.89°C

Sapna