Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Služba civilne zaštite

Broj: 06-40-1057-1/20
Sapna, 07.10. 2020. godina

 

Predmet: Obavještenje o uništavanju pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava

Obavještavaju se građani općine Sapna da će se u petak, 09.10.2020. godine u vremenu od 10 do 13 časova, vršiti uništavanje pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava na lokacijama „Prkos“ i „Debeljak“. U navedeno vrijeme zabranjeno je kretanje u širem lokalitetu „Prkosa“ i „Debeljaka“.
Uništavanje će vršiti operateri piritehničkog tima za uništavanje eksplozivnih sredstava Norveške narodne pomoći, a u sklopu radnog zadatku BHMAC KM-T-ID 0085 „Sapna“.

                                                                                                                                                                                           POMOĆNIK NAČELNIKA
                                                                                                                                                                                                 Hamid Omerović

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

8.89°C

Sapna