Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i boračka pitanja
Broj: 05-37-sl./20
Sapna, 24.12.2020. godine
 
Predmet: Obavijest, dostavlja se 
 
Obavještavaju se demobilisani branioci mlađi od 57 godina kojima je donijeto rješenje o priznavanju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, kao i demobilisani branioci koji su podnijeli zahtjev za priznavanje ovog prava, ali im još uvijek nije dostavljeno prvostepeno rješenje, da nisu obavezni dostavljati ažuriranu dokumentaciju iz člana 9. stav 1. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, a radi isplate u narednoj budžetskoj godini.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 035/599-548.
                                                                                                                                                                                            RUKOVODILAC SLUŽBE
.                                                                                                                                                                               POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
                                                                                                                                                                                       Hanifa Selamović, dipl. pravnica

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

3.89°C

Sapna