Main menu

Zbog visokih temperatura ovih dana,koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru.
Podsjećamo građane da su, ukoliko svojim radnjama i nepažnjom izazovu požar koji bi imao za posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, propisane sankcije koje podrazumjevaju novčane kazne i kazne zatvora od 1 do 8 godina.
Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti:
- Službu civilne zaštite Općine Sapna na brojeve telefona 121 ili 035-599-537 ili 062-938-268
- Policijsku stanicu Sapna na brojeve telefona 122 ili 035-597-013.
                                                                                                                                                                                                  POMOĆNIK NAČELNIKA
                                                                                                                                                                                                       Hamid Omerović