Main menu

Pozivaju se demobilisani borci mlađi od 57 godina života sa prebivalištem na prostoru općine Sapna, da se jave u Službu za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja općine Sapna do 31.12.2022.godine, radi kontrole korištenja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu.
Službi su dužni dostaviti Izjavu ovjerenu pred nadležnim organom da nisu korisnici inostrane penzije, da ne ostvaruju redovne ili vanredne prihode i uvjerenje o prebivalištu, samo ukoliko je došlo do promjene mjesta prebivališta.
Potrebne izjave korisnici mogu dati u općini Sapna.