Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova na sanaciji putne komunikacije Nezuk-Baljkovica-Zukići, u dužini od 800 metara, kao i Odluku o izboru ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.