Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga Medijskog praćenja rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna u 2017. godini, kao i Odluku o izboru ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.