Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova na projektu Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni za LOT 1 - Građevinsko-zanatski radovi, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.