Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova na projektu Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni za LOT 2 - Toplifikacija objekta sportske dvorane, kao i Odluku o poništenju postupka javne nabavke, možete pogledati i preuzeti OVDJE.