Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga Nadzora na sanaciji putne komunikacije Nezuk-Baljkovica-Zukići u dužini od 800 metara, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.