Main menu

Ured za koordinaciju projekata - PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Općina Sapna, pozivaju zainteresovane ponuđače da dostave svoje ponude za izvođenje radova na mikroprojektu: „Izgradnja kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica“. Mikroprojekat obuhvata pripremne, zemljene, armirano-betonske i montažne radove.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično na adresi Sarajevske regionalne razvojne agencije „SERDA“ d.o.o., od 8,00 - 16,00 sati, ili putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., nakon uplate nepovratnog iznosa od 50,00 BAM na žiro račun SERDA br. 3389002206391983, kod UniCredit Bank, svrha uplate: tender 23/SA.

Obilazak lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju organizovat će se dana 28. februara 2017. godine, u 10,00 sati u zgradi Općine Sapna. Kontakt osoba u Općini Sapna je Hasidin Hodžić, telefon broj: 035/599-530.

Ponude u zapečaćenim kovertama sa naznakom „Ponuda - RBDP/3/PCW-23/SA“, i „Ne otvarati osim u prisustvu komisije“ treba dostaviti najkasnije do 06. marta 2017. godine do 14,00 sati na adresu: Sarajevska regionalna razvojna agencija „SERDA“, ul. Kolodvorska br. 6, 71000 Sarajevo. Kontakt osoba: Rifet Džambegović, glavni inženjer u okviru projekta IFAD, telefon broj: 033/652-935.

Zakašnjele ponude se neće uzimati u razmatranje. Ponude će biti javno komisijski otvorene, u prisustvu predstavnika ponuđača koji se odluče da prisustvuju javnom otvaranju ponuda a koje će biti obavljeno dana 06. marta 2017. godine u 14,15 sati u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije „SERDA“, ul. Kolodvorska br. 6 u Sarajevu.

Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 11.02.2017. godine.