Main menu

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv OPĆINA SAPNA
IDB/JIB 4209487440001
Kontakt osoba Fatima Gušić
Adresa 206. viteške brigade
Poštanski broj 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad Sapna
Telefon (035) 599-530
Faks (035) 599-555
Elektronska pošta Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Internet adresa www.opcinasapna.ba
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 2.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 2.b. Nivo
Općinski nivo (FBIH),Sapna
I 2.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 3. Zajednička nabavka
Ne
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.a. Broj lotova
2
II 2.b. Poništava se
Jedan lot
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju
2
II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                                 Glavni rječnik
                                   Kod                                 Opis
Glavni predmet       45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?
Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava
2
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Toplifikacija objekta sportske dvorane
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Toplifikacija objekta sportske dvorane
I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
                                               Glavni rječnik
                                 Kod                               Opis
Glavni predmet       45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima
II Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
108016,24
II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Centralni dio općine Sapna

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja
9.2.2017.
V 2. Broj primljenih ponuda
2