Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga Nadzora na projektu izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda za naselje Podgajnica u Mjesnoj zajednici Sapna, kao i Odluku o izboru ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.