Main menu

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu.

Grant sredstva ministarstvo će dodijeliti za sedam projekata i to: Poticaji inovatorima - pojedincima, Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata, Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta, Poticaji novoosnovanim subjektima MSP i Izgradnja poduzetničkih zona.
Zainteresovani subjekti i pojedinci trebaju elektronski popuniti Zahtjev za uključivanje u projekt i Obrazac projekta.

Javni konkurs, Zahtjev za uključivanje u projekt, Obrazac projekta i Smjernice za podnosioce prijava za svaki projekat pojedinačno mogu se preuzeti na internet stranici Federalnog ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) 88000 Mostar, sa naznakom: Ne otvarati - po Javnom konkursu za konkretan projekat.

Prijave se dostavljaju do 14.04.2017.godine.