Main menu

Međunarodni dan borbe protiv mina obilježava se 4. aprila radi podizanja svijesti o problemimam koje predstavljaju nagazne mine i druga eksplozivna sredstva.

Tim povodom Služba civilne zaštite Općine Sapna upozorava građane da je nakon ratnih dejstava na teritoriji općine Sapna ostao veliki broj mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava koji nas ugrožavaju i danas.

Upozoravaju se građani da ukoliko pronađu minu ili neeksplodirano ubojno sredstavo, treba da znaju slijedeće:
- svaka mina može ubiti ili teško raniti i nema bezopasne mine,
- mine i druga ubojna sredstva mogu se aktivirati i na najmanji dodir, zato ih nikada ne dirajte,
- ne pokušavajte sami da vršite razminiranje ili da ih uništavate paljenjem vegetacije,
- ne zalazite u područja za koja znate da su sumnjiva,
- poštujte znakove opasnosti (table, ograde i upozorenja).

Takođe, građani se upozoravaju da prilikom pronalaska mine ili neeksplodiranog ubojnog sredstva, ista ne diraju, obilježe nekim vidljivim znakom i odmah o mjestu pronalaska obavijeste Službu civilne zaštite Općine Sapna na broj telefona 121, odnosno 035/599-551 ili Policijsku stanicu Sapna na broj telefona 122.

Prema saopštenju iz Federalne uprave civilne zaštite, u BiH je trenutno 1.000 kvadratnih kilometara zemljišta pod minama te ističu da je veoma važno ukazati na svjesnost opasnosti od mina, „da mi živimo s minama, da se od mina i dalje strada“.

Povodom 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, Federalna uprava civilne zaštite pridružila se globalnoj kampanji „Zajedno protiv mina“ radi podizanja globalne svijesti o problemima koje predstavljaju nagazne mine i druga eksplozivna sredstva zaostala iz rata.