Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova na ,,Toplifikaciji sportske dvorane u Sapni" u okviru projekta ,,Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni“, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.