Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova za ,,Rad građevinske mašine rotacionog ili zglobnog bagera na interventnom djelovanju na klizištima na prostoru općine Sapna, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.