Main menu

Obavještavamo nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod Biroa u Sapni, da je u toku prijavljivanje na Javni poziv raspisan od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba u oblasti poljoprivredne djelatnosti.
Cilj programa je omogućiti poticaj osobama koje su nezaposlene u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novootvorenim i već postojećim poslovnim subjektima u oblasti poljoprivrede.
Ciljna grupa javnog poziva su osobe koje su prijavljene na Biro za zapošljavanje, te u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u F BiH (općini), bez obzira na stepen obrazovanja i godine starosti i koje će održati registrovanu poljoprivrednu djelatnost ili radnika najmanje 36 mjeseci.
O načinu sufinansiranja, obavezama poslodavaca, korisnika sredstava i Zavoda te rokovima za prijavu, zainteresovane strane mogu se detaljno informisati na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba, na kome se nalazi cjelokupan tekst programa sufinansiranja zapošljavanja 2015.
Napomena, program se zove „Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015“.