Main menu

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene Rome koje se nalaze na evidenciji Biro-a u Sapni, da je Federalni zavod za zapošljavanje raspisao Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2017. godini.
Korisnici sredstava javnog poziva su Romi koji su prijavljeni na Biro za zapošljavanje prije objave javnog poziva i koji se na dan objave javnog poziva nalaze na evidenciji Biro-a za zapošljavanje.
Programom se sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje Roma u trajanju od 12 mjeseci po jednoj osobi.
O načinu sufinansiranja, obavezama poslodavaca, korisnika sredstava i Zavoda, te načinu prijave, zainteresovane strane mogu se detaljno informisati na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba, na kome se nalazi cjelokupan tekst programa zapošljavanja Roma u 2017. godini.