Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke roba u predmetu ,,Nabavka i isporuka posipnog materijala (rizle) za potrebe održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Sapna", kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.